OSTARA

Jarní rovnodennost - prastarý pohanský svátek OSTARA - se tento rok slaví 20. března. Bohyně jarní rovnodennosti je Artha, taky známá jako Eostre, Bohyně, po níž jsme pojmenovali Velikonoce (angl. Easter). Slova jako oestrus nebo oestrogen (česky se píše estrogen) rovněž pochází od této jarní bohyně.

Artha je především bohyně ohně, symbolizující, že během rovnodennosti oheň - Slunce - znovu začíná převládat na obloze. S tímto svátkem souvisí i další ohnivé bohyně, zejména Ostara (norská bohyně plodnosti), Starte (starořecká bohyně), Sunna, staro-izraelska Ashtoreth, Demetra, Egyptská Hathor, Assyriiská Ishtar a další.

Eostre

Jarní rovnodennost je bod, kdy světlo, oheň a slunce začínají převládat nad tmou. Většina dnešních velikonočních zvyků vychází ze starých pohanských obřadů kolem Ostary. Například jedním z důležitých symbolů Ostary jsou vejce, které symbolizují nový život a potenciál. Symbolické zvíře bohyně Arthy je kuře. Z. Budapešť píše ve své knize Pramatka Času, že vejce na rovnodennost se malovala červenou barvou - barvou života - a posvátnými symboly. Tato tradice přežívá dodnes, kdy se po celém světě na Velikonoce krásně zdobí vejce.

Další zvyk kolem Ostary souvisí se semeny - dalším symbolem nového života. Ženy zasévaly první semena, aby zajistily plodnost během roku. Oslavovala se také ženská plodnost, což dnes v Čechách přežívá jako zvyk mrskat ženy pomlázkou, aby byly plodné.

Další souvislost vidíme, když zajíc přináší velikonoční vejce - zajíc je totiž symbolické zvíře Eostry, protože zrovna zajíci přinášeli ranní světlo zpátky na oblohu.


Během jarní rovnodennosti oslavujeme tedy vše kolem nového života, nových začátků, nových projektů. Je to období, kdy oheň, odvaha a vášeň začínají převládat po dlouhém zimním spánku. Abychom oslavily Ostaru, zapalujeme tedy ohně, tančíme a zpíváme v kruhu, oblékáme se do červených a zelených šatů a malujeme vejce jako symbol nových začátků. Je to čas na hlučné, veselé oslavy s přátely, na víno (červené - jako symbol krve a života) a čerstvý chleba, na oslavu všeho, co pro nás představuje naplněný a radostný život!

 
BOHYNĚ OHNE - ARTHA


fire motherBohyně Artha se tradičně umisťuje na východ jako bohyně ohně. Je to Jarní panna a Matka ohně. Je oheň ve hvězdách a oheň v nitru země.


Artha je tak prastará bohyně, že na ni již zbývají jen matné vzpomínky. Objevuje se ve jménech starého kmene ParARTHalon, a ve jméně legendárního krále Artuše (angl. Arthur) nebo Arth Vawr, jménu nebeského medvěda. Je to starobylá medvědí matka, spojená s evropskou mytologií jako Artio nebo Artemis Calliste. Můžeme jí zahlédnout na nočním nebi jako Ursu Major (souhvězdí Velké Medvědice). Ona je vášeň, vztek, odvaha a kreativní energie. Voláme jí pro sílu, ochranu a energii.


Její panenský aspekt je Ostara, hvězdná pana držící temnotu a světlo ve stejném množství. Tancuje se svým stínem, Velkou medvědicí, učí jí tancovat v rytmech země. Na malbě Carolyn Gully-Lir vidíme za ní namalovaný Glastonbury Tor (posvátný kopec za městem Glastonbury v Anglii), jehož silueta vystupuje na pozadí dne a noci, které se ve stejné míře setkávají nad obzorem. Tímto je symbolicky znázorněna rovnodennost. Na obloze je vidět Pluh, součást Velké medvědice.


Artha vtančí do našich životů na jaře, kdy panuje všeobecná pohoda a dny se prodlužují. Květiny a stromy propukají v bujný život. Ohně stvoření jsou všude, manifestující se skrze vykvétající květiny. Jsme naplněny jejich vůněmi a překrásnými barvami. Kolem jejích nohou se pohybuje jedna z jejích koček, lehká a radostná, nezkrocená, ale přátelská. Milovnice slunce, která se jako první vykoupe v jeho teplých jarních paprscích.


Když se pozorně zahledíte, tak můžete ve stromech zahlédnout skřivánky. Na zemi najdete její šílené březnové zajíce, kteří svými pohyby zdůrazňují všudypřítomnou radost nad probuzením přírody.


Arthina zvířata jsou medvědice, kočka, zajíc, rudá slepice a skřivánek. Její strom je líska a jejím symbolem je hůl a hůlka. Jejími barvami jsou zelená a zlatá.


Illustrace: ©Wendy Andrews


Nádherné malby tohoto svátku a bohyně od Wendy Andrews najdete v 

eshopu mistsofavalon.cz


Pravidelná setkání v ženském kruhu zasvěcené Keltské tradici najdete v sekci

Ženské kruhy


_ADD_TO_MAIL
 

Menstruační kalendář zdarma!

Zaregistrujte se k odběru novinek a dostanete na zadanou e-mailovou adresu menstruační kalendář úplně zdarma!