BIRTHSHOP (podle metody Eleny Tonetti)

Datum: 26.6.2013 Čas: 10:00 - 18:00
Přijďte se znovu narodit! Seminář není jen pro těhotné ženy, ale pro každého, kdo byl zrozen v horších podmínkách, než by si přál, a chce to změnit. Způsob, kterým přicházíme na svět, definuje kvalitu života. Jak přistupujeme ke svým kreativním schopnostem je odraz našeho emočního prostoru během prvního postnatálního vývoje. Je mnoho způsobů, jak obnovit náš pocit blaha.

Kvalita celé naší civilizace spočívá na způsobu, jakým přicházíme na svět. Naším příchodem je definována naše kapacita cítit emoce, jako je láska, soucit a intimita. Vědomé zrození je integrální součástí našeho vědomého prožívání života.


Když rodiče stvoří dítě a přitom si plně uvědomují moment jeho početí, své myšlenky a důsledky tohoto svého počínání na své dítě, otevírají tím lidstvu nové obzory. Kvalita našeho života je definována především kvalitou pozornosti a lásky, které se nám dostává, když jsme stále v děloze naší matky!


Za druhé, kvalita našeho života je definována kvalitou našeho zrodu. Existuje mnoho studií dokazujících, že porodní trauma je důležitá příčina navyklostí, závislostí, násilí, nízkého sebevědomí, nízké schopnosti řešit problémy, narušení pozornosti a soustředění a mnoha dalších zdravotních problémů.


Věřím, že toto je to, co starověké manuskripty nazývali prvotním hříchem. Nejde o hřích. Prastaré texty odrážejí znalost mechanismů limbického otisku (utrpení, které děťátko zažije během porodu, před ním a po něm). Výsledkem těchto stresujících procesů příchodu na svět se lidstvo přesunulo do jakéhosi módu přežívání, ve kterém se nachází již příliš dlouho. Původní hřích by se měl přeložit jako původní utrpení, které jsme si naprogramovali a které tudíž od života očekáváme a prožíváme jako určitou normu. Poklidné kojení a porod jsou dnes stále velmi vzácná privilegia… Jak může lidstvo prosperovat, když jsme od samého počátku naprogramováni trpět?
Dobrá zpráva je, že se z tohoto útisku původního naprogramování můžeme vymanit. A nejen to: Můžeme se osvobodit úplně.


Seminář je navržen tak, aby si účastníci mohli vyléčit své vlastní porodní traumata tím, že znovu prožijí své zrození - v lásce a extázi a přijetí, prostě v takovém stylu, jak bychom si to pro sebe přáli. Tohoto dosahujeme progresivní sérií cvičení, složené z technik založených na moderním vědeckém přístupu, dechových cvičení, vedené představivosti, hraní určených rolí, zaměřováním se na specifický moment z minulosti, nabouráváním zažitých stereotypů, interaktivní komunikací... Všechny tyto postupy nám umožní otevřít cestu naší tvořivosti. Můžeme tedy učinit mnoho vědomých rozhodnutí o způsobu, jakým chceme prožít své zrození do vřele přijímajícího bezpečí a milující péče.


Vědomý porod
Vědomý porod je o smysluplném a záměrném porodu, který začíná již vědomím zplozením, které je výsledkem vědomé lásky – té, kterou cítíme sami k sobě. Vědomý přístup k rození dětí začíná tím, že se zabýváme svými vlastními problémy, a traumaty, které jsou spojené s naším vlastním zrozením. Jen když se ponoříme do své vlastní minulosti a vlastních zážitků a reinterpretujeme naše životy, budeme moci začít rodit naše děti do světa lásky a bezpečí. O tom je Vědomý porod.


Proces zkoumání sebe sama může být velmi matoucí, zvláště když začneme rozkrývat různé vrstvy názorů, do kterých jsme zabalili své identity. Je to však jeden z nejdůležitějších úkolů, které nás v životě čekají. Existuje samozřejmě mnoho způsobů, jak zlepšit své životy, ale bohužel většina z nich jsou pouhé dočasné záplaty. Abychom skutečně napravili své destruktivní vzory, musíme se navrátit k samému počátku našeho vědomí, kdy jsme teprve začali nabírat své zvyky – k momentu našeho zplození.
Ano, již v děloze jsme prožívali a cítili a hlavně těmito prožitky se formovalo naše vnímání světa – k lepšímu nebo k horšímu. Pouze návratem k tomuto zdroji, ze kterého jsme se vyvinuli skrze hlubokou, emoční a vědomou snahu, se můžeme opět uvolnit a získat zpět kontrolu nad svým tělem a dovolit si opět začít prožívat svůj život naplno.


Na workshopu Birth Into Being nabízíme účastníkům příležitost „přepsat“ jejich „příběh“ skrze tělesný prožitek jejich zplození, gestace a narození takovým způsobem, jakým se počátky našeho života prožít měly. Je to hluboký a mocný proces, který nám umožní získat nový pohled na život a změnit si životní prožitek. Jedná se o léčení na velmi hluboké úrovni. Tyto semináře jsou pro všechny, kteří chtějí žít kreativně a v osobní svobodě, tedy nejen pro těhotné ženy.


Po obědě budeme promítat film Eleny Tonetti "Birth into Being"


Co si přinést:
1) pohodlné oblečení umožňující volný pohyb a ležení na zemi
2) cokoliv, co je pro Vás něčím významné – polštář/peřinu, fotografii, něco z Vašeho dětství, amulet…. Cokoliv, co Vám pomůže cítit se dobře, uzemnit se a cítit se ve svém prostředí
3) poznámkový blok nebo deník a něco na psaní.
Jestli chcete/potřebujete, tak si také přineste svačinu nebo cokoliv, co používáte pro udržení optimální hladiny cukru v krvi, aby Vám bylo dobře. Základní vybavení Vám poskytneme.
4) prosím, nepoužívejte během celého dne make up ani parfém


Jídlo a přestávky:
Přestávka na obět bude kolem druhé hodiny odpoledne, přesný čas záleží na dynamice skupiny.

Několik 10 až 15 minutových přestávek. K dispozici bude lehké občerstvení, voda, čaj, káva.Rezervujte si místo včas

Místo: MAITREA, Týnská ulička 6, Praha 1
Čas: 10-18 hod.
Cena: 1000 Kč
Kontakt: 725 783 506, seminare@maitrea.cz
Prihlaska na akci
_ADD_TO_MAIL
 

Menstruační kalendář zdarma!

Zaregistrujte se k odběru novinek a dostanete na zadanou e-mailovou adresu menstruační kalendář úplně zdarma!